Under rubriken ”Bland virtuoser och perukstockar” möter Leif-Åke Wiklund, i tidstypiska rokokoklädsel anno 1790, konferenspubliken. På ett avspänt sätt levandegörs den magi som sex strängar spända över en bit trä kan åstadkomma! Många människor som normalt inte går på klassiska konserter har efter Wiklunds konserter sagt att ”klassisk musik behöver ju inte på något sätt vara svår att förstå”.

I lämplig miljö – med flämtande kandelabrar, kanske ett glas vin till lyssnarna! – är "Bland virtuoser & perukstockar" i det att inledningsackordet slås an, tveklöst en tidsresa av exklusivt slag.
Och just exklusiv, torde väl vara det adjektiv man som företagsledare formulerar, då ens personal skall beskrivas. Oumbärliga medarbetare, värda något alldeles speciellt.
Något exklusivt.

Några pressröster