I repertoaren vilar en viss tyngdpunkt på det virtuosa 1800-talet, samt Johann Sebastian Bach som har en central roll i Wiklunds musikskapande.
Under Bach-året 2000 framförde han också barockmästarens samtliga fyra sviter för luta. Här utvecklades en större klanglig medvetenhet och rikare insikt i instrumentets subtila uttrycksvalörer.

Som solist med orkester har Wiklund framträtt i konserterna av Mario Castelnuovo-Tedesco Léo Brouwer och Heitor Villa-Lobos och har också som kammarmusiker arbetat i ett flertal konstellationer. I ett givande samarbete med författarinnan Birgitta Lillpers har de sökt fånga det djupare släktskap mellan musik och poesi i en föreställning där dikt och musik vävs in i varandra »…och ord bränns in, och finns och finns«.

Några pressröster

That is why the market for replica Ebel watches is booming. While the terms "fake," replica watches often bring up negative connotations, there is nothing cheap about most of these watches. For starters in the rolex replica sale market, know this: one can find actual used Ebel rolex replica sale or preowned one for $2,650 - $8,900. Places like Melrose Jewelers will usually give you a one-year-warranty and parts guarantee. You may be able to find used and preowned swiss replica watches on Ebay or at an auction site, but you won't be getting the warranty or safeguard on your investment that official jewelers offer. Regardless, for many buyers, $8,000 is still way too high to pay for a breitling replica sale or piece of jewelry. Kopiwatch.com offers replica Ebel Sportwave Chronograph with a 30 day money-back guarantee and a full 1 year warranty.