Pressröster

”…publiken förundrades över hans imponerande virtuositet, vilken kombinerades med en kraftfullt vacker och kristallklar klang.” Diario de Aveiro, Portugal

…gitarren tog vid med ordlös rörelse och klang, som en självklar fortsättning och fullbordan av texten… musiken mästerligt utförd, utgjorde fond till Lillpers’ texter… som följsamma ackord ur en stor sammanhängande klangkropp bär Lillpers’ ord såväl sorgen som glädjen till lyssnaren”
Cristina Karlstam, Upsala Nya Tidning

”Känsligt med verkligt vacker klang.”
Frederick Noad, gitarrist, förläggare & författare, Los Angeles

”…Wiklund är så skönt befriad från redan mer berömda likars torra, förutsägbara millimeter-exakthet. Hans teknik är lika driven, men musikaliteten är både friare och rikare.”
Rolf Haglund, Borås Tidning

Tillbaka